Hodiny a datum
Vitajte na strankach farnosti Zborov
::Hlavn menu::
Created by Jozef Oreni 2008 Admin zona: Admin | Foto www.joujo.diskotheka.sk - WedDesign a Fotografovanie podujat
::Bohosluby::

Viete kde sa nachdza farnos Zborov?
Kliknite tu pre zobrazenie mapy

Dnes m meniny:
REKLAMA

 

Vítajte! Tu sa dozviete všetko
podstatné o samotnej farnosi, o ich k
òazoch, filiálnych kostoloch a hromadu iného. Ak máte nejaké dotazy èi otázky oh¾adom stránky alebo farnosti, napíšte nám ich na jozef1212@post.sk


Chcete vlastný web ?

email: jozef1212@post.sk            WEB & ADMINzóna by Jozef Oreniè


 

Nové fotografie:

 

Mikuláš prišiel opä medzi nás

 

Putovna Socha Panny Marie

Putovná socha svätého Pavla v našom farskom kostole

 


 

 

GAMA – LÚ

Hudobno – spevácka skupina GAMA – LÚÈ bola zaloená v roku 1989. Jej zrod podnietili Mária a Gabriel Kotuliakoví z Dlhej Lúky. Najprv zbor spieval na „detských“ sv. omšiach, neskôr pri sv. omšiach za úèasti mladých a takto je to a doteraz. ítaj viac

Gama luc